Информативна средства
Прочитај ми

Истраживачи се о садржају архивске грађе обавештавају помоћу пописа, инвентара, водича, регеста, каталога, прегледа и других информативних средстава.

Попис је информативно средство о архивској грађи пре њеног сређивања и обраде и пружа кратак опис садржаја фасцикли, кутија или свежњева и попис пословних и административних књига.

Инвентар пружа податке о архивској грађи која је сређена и обрађена и има карактер службеног документа којим се утврђује имовина архива. У зависности од броја података које пружају инвентари могу бити општи, сумарни и аналитички.

Општи инвентар даје преглед свих фондова и збирки у архиву из којег се могу добити подаци о садржини, структури, општем и бројном стању његове грађе, пословима обављеним на њој као и о израђеним информативним средствима.

Сумарни инвентар даје сажети опис јединица описа унутар фонда или збирке. Аналитички инвентар пружа детаљне описе садржаја и спољних обележја предмета или појединих докумената фонда.

Уз сумарне и аналитичке инвентаре раде се именски, географски, предметни или стварни, хронолошки и комбиновани регистри као помоћна информативна средства.

Водичи су информативна средства која пружају сажета обавештења о историјату и садржају грађе једног или групе фондова до нивоа целокупног архива или државе.

Регеста су информативна средства која дају сажет извод садржине документа, његову сигнатуру, датум и место настанка, назив адресанта и адресата и спољашње ознаке (врста, облик, језик, писмо, начин репродукције, материјал на коме је писан и број листова).

Каталози су информативна средства која се могу урадити за било који део архивске грађе, почев од делова појединих докумената па све до фондова једног или више архива. Зависно од броја података и начина обраде података, каталози могу бити систематски (подаци о садржини архивске грађе груписани су према гранама науке или по областима људске делатности), предметно-тематски (подаци су груписани према темама или проблемима у оквиру науке или делатности), предметни (подаци су груписани према питањима, појмовима, лицима, географским називима), хронолошки (подаци о одређеном догађају груписани су по временским периодима, годинама и датумима) и именски (садржи само имена и презимена лица, псеудониме државних и научних радника, уметника, књижевника итд).

Увид у грађу може се добити и преко прегледа фондова који садржи попис свих фондова једног или више архива.


© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS