Попис установа чија грађа није преузета
Прочитај ми

Преглед стваралаца који су у надлежности Архива Југославије, а чија грађа или део грађе до сада није преузета.

Листа установа урађена је по азбучном реду.

 

Рбр НАЗИВ ФОНДА
 1. АДВОКАТСКА КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ
 2. АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
 3. ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА
 4. ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ
 5. ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ
 6. ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
 7. ЈУГОИМПОРТ
 8. ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕГИСТАР БРОДОВА– ЈУГОРЕГИСТАР
 9. КАНЦЕЛАРИЈА ОРДЕЊА
10. КАНЦЕЛАРИЈА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ЗА ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
11. МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА
12. МИНИСТАРСТВО ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
13. НАРОДНА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ
14. ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
15. САВЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ СРЈ
16. САВЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
17. САВЕЗНА УПРАВА ЗА КОНТРОЛУ ЛЕТЕЊА
18. САВЕЗНА УПРАВА ЦАРИНА
19. САВЕЗНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
20. САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
21. СЛУЖБА ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ
22. УСТАНОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ПЛОВНИХ ПУТЕВА - ПЛОВПУТ
23. ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОВЕЋАЊА ЗАПОСЛЕНОСТИ У ПРИВРЕДНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИМ ПОДРУЧЈИМА
24.ФОНД ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ БРЖЕГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ РЕПУБЛИКА И ПОКРАЈИНА
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS