БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Affaire du Monastere de Saint-Naoum (Frontiere albanaise) Упоредни наслов Поднаслов Аутор Plaidoire de s. exc. M. Spalaikovitch, representat de L'Etat Serbe-Croate-Slovene devant la Cour permanente de Justice internationale (23 juillet 1924) Корпоративни аутор Година издавања 1924 Место издавања Haye Издавач s.n.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS