ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Accordi fra il Regno d'Italia ed il Regno Croazia Упоредни наслов Поднаслов (Roma, 18 maggio 1941-XIX) Аутор Корпоративни аутор Година издавања 1941 Место издавања Издавач
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS