ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов "La guerre de 1938" telle que la voit un Anglais Упоредни наслов Поднаслов Аутор Andre Pierre Корпоративни аутор Година издавања 14.01.1936 Место издавања Издавач
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS