ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов A MUNKA Упоредни наслов Поднаслов mazogazdasagi szemle = poljoprivredni pregled = Landwirtschaftliche Wochenschrift Аутор Корпоративни аутор Година издавања 1925-1941 Место издавања Subotica Издавач Szentivanyi Dezso
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS