Извештаји Министарства иностраних послова за 1936.

Data/Images/kor_izv_mip_1936_1s.jpg

Издавач: Архив Југославије
Главни и одговорни уредник: в.д. директора Миладин Милошевић
Приредила: Нада Петровић
Предговор: др Душан Батаковић
Штампа: М-ГРАФ Трстеник
Тираж: 500 примерака
Београд, 2012.

Преузмите:
- предговор Преузмите овај документ у pdf формату, (306.00 kB), 
- напомене приређивача Преузмите овај документ у pdf формату, (242.00 kB), 
- садржај  Преузмите овај документ у pdf формату, (306.00 kB) 

Седма књига Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину из едиције Извори за историју међународних односа  1930-1940.  садржи извештаје за 15 европских држава: Албанију, Аустрију, Бугарску, Белгију, Велику Британију, Грчку, Италију, Мађарску, Немачку, Пољску, Румунију, Турску, Чехословачку, Француску и Шпанију, две ваневропске земље: Египат и Сједињене Америчке Државе, као и за Друштво народа. Обухваћено је укупно 166 извештаја и 318 напомена. Структуру седме књиге Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. чине: Предговор др Душана Батаковића; Напомене приређивача Наде Петровић; основни текст архивске грађе (који је у низу хронолошки) са напоменама; индекс личних имена и географских назива; попис коришћених архивских фондова и збирки; попис литературе, интернет издања и садржај. (Опширније, види: НАПОМЕНЕ ПРИРЕЂИВАЧА)

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS