Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1931. годину

Data/Images/kor_izv_mip_1931_s.jpg

Издавач: Архив Србије и Црне Горе
Главни и одговорни уредник: в.д. директора Миладин Милошевић
Приредили: Нада Петровић и Јелена Бакић
Штампа: М-ГРАФ Трстеник
Тираж: 500 примерака
Београд, 2007.

Преузмите:
 - уводне напомене приређивача Преузмите овај документ у pdf формату, (129.25 kB), (штампано у првој књизи едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940.)
- садржај  Преузмите овај документ у pdf формату, (180.86 kB) 

Из штампе је изашла друга књига едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940, под називом Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1931. годину. Књига садржи 12 месечних извештаја МИП-а за 1931. годину. Структуру књиге чине:

  • предговор др Момчила Павловића, директора Института за савремену историју,
  • напомене приређивача (написала Нада Петровић),
  • основни текст месечних Извештаја МИП-а (јануар – децембар) 1931. године,
  • критички апарат са 578 напомена,
  • индекси личних имена и географских назива,
  • списак коришћених архивских фондова и збирки,
  • литература,
  • интернет издања и
  • садржај.

Извештаји МИП-а (јануар – децембар) Краљевине Југославије за 1931. годину анализирају спољну политику и унутрашњу ситуацију у појединим земљама и њихов однос према Краљевини Југославији током 1931. године. У основном тексту обрађене су следеће државе: Италија, Албанија, Бугарска, Грчка, Турска, Мађарска, Аустрија, Немачка, Румунија, Чехословачка, Белгија, Велика Британија, СССР, САД, Пољска, Литванија, Летонија, Естонија, Швајцарска, Холандија, Шпанија, Египат, као и Друштво народа. У оквиру Друштва народа праћени су рад Краљевске сталне делегације при Друштву народа, Припремне комисије за Конференцију о разоружању, Сталног суда међународне правде у Хагу, као и следећа питања: мањине, саобраћајна проблематика, избеглице, бело робље и др.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS