1998. - "Централни пресбиро Председништва Министарског савета Краљевине Југославије"
Прочитај ми

Насловна страна проспекта Место и датум отварања изложбе: Архив Југославије, Београд, 21. јануар 1998.
Изложбу отворио: др Радослав Булајић, заменик министра иностраних послова СРЈ
Организација: Архив Југославије
Аутор изложбе: мр Комнен Пијевац
Информативно средство: проспект
 

Централни пресбиро Председништва Министарског савета Краљевине Југославије основан је 1929. године као "општа државна обавештајна служба". До тада је претежан део послова обавештајног карактера био у надлежности Министарства иностраних дела.
Централни пресбиро је имао задатак да за потребе Министарског савета прати извештавање штампе и радија у земљи и у иностранству, да сакупља све важније податке и информације политичког, привредног, финансијског, културног, а често и безбедносног карактера. Бринуо се о остваривању информативних функција у јавним гласилима са становишта "државног интереса", организовано вршио утицај и у информативним просторима страних држава ради реализације пропагандних циљева југословенске државе.
Имао је стална дописништва у земљи, значајнијим европским и светским центрима, информативне агенције са којима је остваривао сарадњу или био у пословним односима; издавачку делатност, листове под својим утицајем, радио службу...; припремао је изложбе пропагандног карактера и остваривао друге сличне активности у земљи и свету.
Сложене и одговорне податке Централног пресбироа обављала су и истакнута имена југословенског информативног и културног живота као што су Милош Црњански, Станислав Винавер, Предраг Милојевић, Јован Кршић, Хамза Хумо...

Архивски фонд Централни пресбиро Председништва Министарског савета Краљевине Југославије је најпотпунија хроника журналистичког и обавештајног карактера периода Краљевине Југославије. Архивска грађа је смештена у 1.512 фасцикли - око милион и четири стотине хиљада листова. У документима су забележени сви важнији догађаји и манифестације друштвеног живота, све значајније информације и прилози у домаћим и страним средствима информисања; много тога што се најчешће не налази ни у документима других државних органа по рангу далеко значајнијих.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS