Делатност Архива
Прочитај ми

Делатност Архива утврђена је законским и подзаконским актима, а послови кроз које се та делатност врши су следећи:

 • заштита архивске грађе ван Архива
 • пријем, смештај и заштита архивске грађе у Архиву
 • сређивање и обрада архивске грађе
 • информисање о фондовима и архивској грађи из надлежности Архива
 • обезбеђење услова за коришћење архивске грађе
 • објављивање архивске грађе, информативних средстава о архивској грађи и других публикација којима се унапређује коришћење архивске грађе
 • излагање архивске грађе, организовање предавања и других облика културно- образовне делатности
 • истраживање и снимање архивске грађе у земљи и иностранству ради комплетирања фондова Архива
 • примена нових технологија у свим доменима рада Архива, у складу са позитивном праксом других архива и сродних институција у земљи и иностранству
 • обезбеђивање техничке заштите архивске грађе
 • сарадња са архивима и другим сродним институцијама и асоцијацијама у земљи и иностранству
 • примена Споразума о питањима сукцесије, Анекс Д – Архиве, у погледу "Државне архиве СФРЈ".
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS