Јавне набавке 2014

11.12.2014. Јавна набавка мале вредности број 1/2014

 

Набавка природног гаса за грејање за потребе Архива Југославије 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 380 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 332 КB
 • Обавештење о покретању преговарачког поступка  Преузмите датотеку у pdf формату, 193 КB
 • Конкурсна документација - преговарачки поступак  Преузмите датотеку у pdf формату, 507 КB

29.10.2014. Јавна набавка мале вредности број 10/2014

 

Набавка електричне енергије за потребе Архива Југославије 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 394 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату,416 КB
 • Измена конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 90 КB

11.09.2014. Јавна набавка мале вредности број 12/2014

 

Набавка грађевинско занатских радова у помоћном дворишном објекту Архива 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 388 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату,482 КB
 • 1.10.2014. Обавештење о закљученом уговору о извођењу занатских радова  Преузмите датотеку у pdf формату,200 КB

03.09.2014. Јавна набавка мале вредности број 6/2014

 

Набавка услуге дигитализације архивске грађе 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 390 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 370 КB 
 • 1.10.2014. Обавештење о закљученом уговору о набавци услуге дигитализације архивске грађе  Преузмите датотеку у pdf формату, 210 КB

03.09.2014. Јавна набавка мале вредности број 4/2014

 

Набавка архивских кутија за смештај и чување архивске грађе

 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 371 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 316 КB
 • 8.9.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 123 КB
 • 8.9.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 106 КB
 • 10.9.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 294 КB
 • 7.10.2014. Обавештење о закљученом уговору о набавци архивских кутија  Преузмите датотеку у pdf формату, 202 КB

21.08.2014. Јавна набавка мале вредности број 6/2014

Набавка услуге дигитализације архивске грађе

 • Позив за достављање понуда Преузмите датотеку у pdf формату, 382 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 359 КB
 • 25.8.2014. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 132 КB
 • 9.9.2014. Обавештење о закљученом уговору о набавци услуге дигитализације архивске грађе Преузмите датотеку у pdf формату, 132 КB

19.06.2014. Јавна набавка мале вредности број 4/2014

 

Набавка архивских кутија за смештај и чување архивске грађе

 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 371 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 316 КB
 • 25.6.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 316 КB
 • 25.6.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 316 КB
 • 21.7.2014. Обавештење о закљученом уговору о набавци архивских кутија Преузмите датотеку у pdf формату, 200 КB

19.06.2014. Јавна набавка број 1/2014

 

Набавка покретних поличних регала

 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 149 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 2.3 MB
 • 23.6.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 2.3 MB
 • 30.6.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 2.3 MB
 • 1.7.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату
 • 15.7.2014. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату
 • 20.8.2014. Обавештење о закљученом уговору о набавци покретних поличних регалаПреузмите датотеку у pdf формату

04.06.2014. Јавна набавка мале вредности број 2/2014

 

Набавка рачунарске опреме

 

 • Поновни позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 369 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 420 КB
 • 10.6.2014. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 120 КB
 • 12.6.2014. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 172 КB
 • 12.6.2014. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 123 КB
 • 13.6.2014. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 119 КB
 • 13.6.2014. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 102 КB
 • 18.6.2014. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 343 КB
 • 15.7.2014. Обавештење о закљученом уговору о набавци рачунарске опреме Преузмите датотеку у pdf формату, 176 КB

22.05.2014. Јавна набавка мале вредности број 2/2014

 

Набавка рачунарске опреме

 

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 150 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 406 КB
 • 23.5.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 42.4 КB
 • 26.5.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 49.2 КB
 • 27.5.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 50.8 КB
 • 28.5.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 137.0 KB
 •   3.6.2014. Обавештење о обустави поступка јавне набавке  Преузмите датотеку у pdf формату, 86.0 KB

09.04.2014. Јавна набавка број 10/2014

 

Набавка радова на адаптацији помоћног дворишног објекта 2 у комплексу Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду 

 

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 226 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 637 КB
 • 3.6.2014 Обавештење о закљученом уговору  Преузмите датотеку у pdf формату, 150 КB
 • 9.9.2014 Преговарачки поступак - обавештење  Преузмите датотеку у pdf формату, 97 КB
 • 9.9.2014 Преговарачки поступак - конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 333 КB
 • 11.9.2014 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку  Преузмите датотеку у pdf формату, 687 КB
 • 19.9.2014 Обавештење о закљученом анексу уговора у преговарачком поступку  Преузмите датотеку у pdf формату, 219 КB

17.03.2014. Јавна набавка број 5/2014

 

Набавка услуга штампања 

 

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 2 MB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 411 КB
 • 19.3.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 751 КB
 • 20.3.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 823 КB
 • 25.3.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 117 КB
 • 15.5.2014. Обавештење о закљученом уговору  Преузмите датотеку у pdf формату, 111 КB

18.02.2014. Јавна набавка број 08/2014

 

Набавка услуга физичког обезбеђења комплекса Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду 

 

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 1.9 MB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 414 КB
 • 25.2.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 166 КB
 • 18.6.2014. Oбавештење о закљученом уговору  Преузмите датотеку у pdf формату, 73.2 КB
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS