Јавне набавке 2015

20.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 9/2015

 

Набавка електричне енергије за потребе Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 383 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 415 КB
 • 04.12.2015. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 427 КB
 • 18.12.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 149 КB

28.10.2015. Јавна набавка мале вредности број 10/2015

 

Набавка услуге: Електро радови текућег одржавања објекта Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 406 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 328 КB
 • 30.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 117 КB
 • 04.11.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 127 КB
 • 09.11.2015. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 175 КB
 • 23.11.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 214 КB

22.10.2015. Јавна набавка мале вредности број 4/2015

Набавка архивских кутија за смештај и чување архивске грађе

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 396 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 322 КB
 • 23.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 114 КB
 • 02.11.2015. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 448 КB
 • 10.11.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 213 КB

07.10.2015. Јавна набавка мале вредности број 3/2015

 

Набавка рачунарске опреме

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 386 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 544 КB
 • 09.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 176 КB
 • 12.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 128 КB
 • 12.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 165 КB
 • 12.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 111 КB
 • 16.10.2015. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 433 КB
 • 04.11.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 182 КB

18.09.2015. Јавна набавка мале вредности број 3/2015

Набавка рачунарске опреме

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 375 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 569 КB
 • 21.09.2015.  Измена конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 350 КB
 • 22.09.2015.  Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 95.2 КB
 • 29.09.2015.  Одлука о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 231 КB
 • 06.10.2015.  Обавештење о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 231 КB

07.09.2015. Јавна набавка број 8/2015

Радови на адаптацији помоћног дворишног објекта у комплексу Архива

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 388 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 414 КB
 • 28.09.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 138 КB
 • 05.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 146 КB
 • 12.10.2015. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 621 КB
 • 09.11.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 216 КB

22.07.2015. Јавна набавка мале вредности број 2/2015

Набавка поличних регала

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 391 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 364 КB
 • 20.08.2015. Обавештење о закљученом уговору везано за јавну набавку поличних регала број ЈН 2/2015 Преузмите датотеку у pdf формату, 182 КB

30.04.2015. Јавна набавка број 8/2015

Радови на адаптацији помоћног дворишног објекта у комплексу Архива

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 352 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 482 КB
 • 8.5.2015. Измена конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 188 КB
 • 8.5.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 146 КB
 • 26.5.2015. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  Преузмите датотеку у pdf формату, 218 КB
 • 13.08.2015. Обавештење везано за јавну набавку радова на адаптацији помоћног дворишног објекта 2 Преузмите датотеку у pdf формату, 54 КB

28.04.2015. Јавна набавка мале вредности број 11/2015

Набавка услуге обезбеђивања интернет приступа

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 368 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 373 КB
 • 4.5.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 169 КB
 • 7.5.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 322 КB
 • 8.5.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 171 КB
 • 8.5.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 642 КB
 • 8.5.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 250 КB
 • 28.5.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 213 КB

24.03.2015. Јавна набавка мале вредности број 04/2015

Набавка архивских кутија за смештај и чување архивске грaђе

 • Позив за подношење понудеПреузмите датотеку у pdf формату, 440 КB
 • Конкурсна документацијаПреузмите датотеку у pdf формату, 303 КB
 • 3.4.2015. Појашњење конкурсне документације   Преузмите датотеку у pdf формату, 138 КB
 • 3.4.2015. Појашњење конкурсне документације   Преузмите датотеку у pdf формату, 142 КB
 • 24.4.2015. Oбавештење о закљученом уговоруПреузмите датотеку у pdf формату, 208 КB

26.02.2015. Јавна набавка број 07/2015

Набавка услуга физичког обезбеђења комплекса Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 399 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 452 КB
 • 23.3.2015. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 132 КB
 • 17.4.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 204КB

25.02.2015. Јавна набавка број 05/2015

Набавка услуга штампања

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 382 КB
 • Конкурсна документацијаПреузмите датотеку у pdf формату, 487 КB
 • 27.2.2015. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 292 КB
 • 2.3.2015. Измена конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 170 КB
 • 2.3.2015. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 303 КB
 • 3.3.2015. Измена конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 190 КB
 • 3.3.2015. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 130 КB
 • 4.3.2015. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 155 КB
 • 4.3.2015. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 117 КB
 • 5.3.2015. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 120 КB
 • 8.4.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 188 КB

15.01.2015. Јавна набавка број 01/2015

 

Набавка услуга одржавања хигијене у објектима Архива Југославије у улици Васе Пелагића 33 у Београду

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 410 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 415 КB
 • 19.1.2015. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 121 КB
 • 19.1.2015. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 168 КB
 • 28.1.2015. Појашњење конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 384 КB
 • 28.1.2015. Измена конкурсне документацијеПреузмите датотеку у pdf формату, 119 КB
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS