Нормативна акта
Статут Архива Југославије Преузмите датотеку у pdf формату, 259 КB
Одлука о изменама и допунама Статута Архива Југославије 1 Преузмите датотеку у pdf формату, 449 KB
Одлука о изменама и допунама Статута Архива Југославије 2 Преузмите датотеку у pdf формату, 449 KB
Одлука о оснивању Архива Југославије Преузмите датотеку у pdf формату, 449 KB
Одлука о утврђивању зграде Архива Југославије у Београду за споменик културе Преузмите датотеку у pdf формату, 449 KB
Правилник о организацији и систематизацији послова у Архиву Југославије Преузмите датотеку у pdf формату, 2.8 MB
Измене правилника о организацији и систематизацији послова у Архиву Југославије 2018 Преузмите датотеку у pdf формату, 2.8 MB
Правилник о ближем утврђивању поступка јавне набавке у Архиву Југославије Преузмите датотеку у pdf формату, 1.48 MB
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања Преузмите датотеку у pdf формату, 111 КB
Правилник о заштити података о личности Преузмите датотеку у pdf формату, 111 КB
Лице за заштиту података о личности Преузмите датотеку у pdf формату, 89 КB
Правилник о безбедности и здрављу на раду Преузмите датотеку у pdf формату, 1.3 MB
Правилник о организацији буџетског рачуноводства Преузмите датотеку у pdf формату, 1.0 MB
Правилник о канцеларијском и архивском пословању Архива Југославије Преузмите датотеку у pdf формату, 1.1 MB
Правилник о планирању финансирања делатности Архива Југославије Преузмите датотеку у pdf формату, 1.8 MB
Правила коришћења службених објеката и просторија Архива Југославије са припадајућом опремом и парковским површинама Преузмите датотеку у pdf формату, 2.9 MB
Информације од јавног значаја Преузмите датотеку у pdf формату, 62 КB
Стратегија управљања ризицима у Архиву Југославије Преузмите датотеку у pdf формату, 771 КB
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS