Запослени
Прочитај ми

Укупан број запослених у  Архиву је 44, и то:

 • 28 са високом стручном спремом од којих, један доктор наука и два магистра 
 •   7 са вишом стручном спремом
 •   9 са средњом школском спремом

Број запослених који имају стручна звања је следећи:
 • архивски саветник - 8
 • виши архивист - 10
 • архивист - 1
 • виши архивски помоћник прве врсте - 5
 • архивски помоћник прве врсте - 5
 • архивски помоћник - 2
 • конзерватор саветник - 1
 • виши конзерватор - 1
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS