ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ АРХИВА РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Архив Југославије је 10. јуна 2021. године посетила делегација Државног архива Републике Северна Македонија, на челу са директором установе др Емилом Крстеским. Делегацију је примио др Милан Терзић, директор Архива Југославије, а у разговорима са делегацијом учествовала је и Ранка Рађеновић, архивски саветник.
Осим упознавања два директора, циљеви посете делегације македонских архивиста  били су и договор око питања сукцесије архивске грађе и практичних механизама дигитализације заједничког архивског наслеђа. Наиме, ради се о планирању одређених средстава за дигитализацију одабраних архивских фондова Архива Југославије код свих архивских установа бивших југословенских република на годишњем нивоу, без обзира на средства Европске уније евентуално одобрених по конкурсима, те међусобна размена дигитализованих копија докумената.

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_1m.jpg

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_2m.jpg

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_3m.jpg

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_4m.jpg

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_5m_no1.jpg

Data/Images/pos_arh_del_mkd_10062021_6m.jpg

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS