Сарадња у земљи у 2005. години
Прочитај ми

Међуархивска сарадња

У Архиву СЦГ, 19. маја 2005. године, отварена је изложба "Крагујевац на старим географским картама, плановима и цртежима", коју је приредио Историјски архив Шумадије из Крагујевца.


Сарадња са научним институцијама

У току 2005. године Архив Србије и Црне Горе интензивирао је сарадњу са Институтом за савремену историју, Институтом за новију историју Србије, Филозофским факултетом, архивима и другим научним установама.
Као вид сарадње са поменутим установама, је објављивање и промоције зборника докумената архивске грађе, књига, монографија и других публикација насталих на основу истраживања архивске грађе у Архиву СЦГ.

Објављен је и промовисан зборник радова Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955, случај Југославије. Зборник је објављен у сарадњи Архива СЦГ са Катедром за историју Југославије ФФ у Београду, Институтом за новију историју Србије и Центром за истраживање хладног рата LSE у Лондону. Ови радови излагани су на научном скупу који је одржан у Архиву СЦГ, почетком новембра 2003. године. Зборник је промовисан 15. јуна 2005. године у Архиву СЦГ, а говорили су проф. др Милан Ристовић и проф. др Љубодраг Димић.

У сарадњи са Институтом за савремену историју представљене су две књиге 26. јануара 2005. године:

  1. Карантин за идеје Логори за изолацију сумњивих елемената у Краљевини СХС 1919-1922. година аутора мр Горана Милорадовића и
  2. Београдски универзитет 1944-1952. године, аутора мр Драгомира Бонџића.

О књигама су говорили проф.др Милан Ристовић, проф. др Љубодраг Димић, др Момчило Павловић и аутори.

У Архиву је представљена и књига Рудничани и таковци у ослободилачким ратовима Србије 1912-1918. године, аутора Исидора Ђуковића, која је настала делимично и на архивској грађи Архива СЦГ. Промоција је организована у сарадњи са општином Горњи Милановац, 12. априла 2005. године.

У сарадњи са Институтом за новију историју Србије, у Архиву СЦГ 14. децембра 2005. године представљене су две књиге сарадника из тог института, а које су настале на основу истраживања у Архиву СЦГ:

  1. Основно школство у Србији 1918-1941. др Момчила Исића и
  2. Београд 1960-1970. снабдевање и исхрана, мр Слободана Селинића.

О књигама су говорили др Момчило Митровић, проф. др Љубодраг Димић и мр Драгомир Бонџић.

Настављена је успешна сарадња са Филозофским факултетом – катедром за историју Југославије. У Архиву СЦГ организована је тзв. студентска радионица за студенте IV године групе историје. Са професором Љубодрагом Димићем, студенти су, према договореном програму, четири пута (у току априла и децембра) боравили у Архиву. Упознати су са делатношћу Архива, фондовима и збиркама и показан је начин коришћења грађе. Добили су на увид неколико информативних средстава (инвентаре и пописе) и грађу фондова, за теме које су их интересовале. Сарадња са Филозофским факултетом – катедром за историју Југославије, траје неколико година и наставиће се на обострано задовољство.

Започела је сарадња са Мегатренд факултетом, на њихову молбу. Студентима Мегатренда одржане су вежбе у Архиву СЦГ, упознати су са историјатом зграде Архива, његовим радом, архивским депоом и начином коришћења грађе. Планирано је да се сарадња са Мегатрендом настави.


Сарадња у земљи

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS