Сарадња у земљи у 2008. години
Прочитај ми
Прокупље,
30. јануар - 29. фебруар
Гостовање изложбе Александар I краљ Југославије 1918-1934.
Ваљево,
8. фебруар – 7. март
Гостовање изложбе Тито – Стаљин
Београд, 20 - 27. март Запослени из Одељења за архивске послове и регистратурски материјал Народне банке Србије на пракси у Архиву Србије и Црне Горе
На пракси је било 12 полазника (6 са високом, 2 са вишом и 4 са средњом школском спремом). Праксу су обавили у Одељењу за сређивање архивске грађе, Одељењу за информисање, објављивање архивске грађе и међународну сарадњу као и у Одељењу за надзор, заштиту и коришћење архивске грађе Архива СЦГ.
Чачак, 25. април Гостовање изложбе Кнез Павле Карађорђевић краљевски намесник 1934-1941.
Зајечар, 9. мај Гостовање изложбе Кнез Павле Карађорђевић краљевски намесник 1934-1941.
Београд, 17. мај Сарадња са Уметничком продукцијском групом Ноћ музеја и учествовање Архива Србије и Црне Горе на 5. манифестацији Ноћ музеја
Београд,
20 -26. октобар
Архив Србије и Црне Горе учествовао је на 53. међународном сајму књига у Београду.
Београд, 10. новембар и  5. децембар Сарадња Архива и Одељења за историју Филозофског факултета у Београду
У оквиру сарадње Архива Србије и Црне Горе и Одељења за историју Филозофског факултета у Београду, професори са Катедре за Историја Југославије др Љубодраг Димић и др Мирјана Радојевић боравили су са студентима треће и четврте године студија у Архиву Србије и Црне Горе 10. новембра и 5. децембра 2008. године. Циљ боравка је био да се студенти упознају са Архивом, његовим историјатом, архивским фондовима и збиркама, условима и начином коришћења архивске грађе у научне сврхе. Са свим тим, студенте је упознао Миладин Милошевић, в.д. директора Архива. Студенти су обишли и изложбену поставку архивских докумената "Југославија у међународним односима 1918 – 1992", уз стручно објашњење Душана Јончића, једног од аутора изложбе.
Зрењанин, 9. децембар Гостовање изложбе Кнез Павле Карађорђевић краљевски намесник 1934-1941.
Београд, 13. децембар Семинар Историјски извори у настави историје Архив Србије и Црне Горе посетили су професори историје београдских средњих и основних школа, 13. децембра 2008, у оквиру семинара Историјски извори у настави историје. Семинар је организовала  Агенције Дуга – Цо уз подршку Архива Србије, чији је програм уврштен у Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2008/2009 годину под редним бр. 147. Циљ семинара је, да професори у својој настави, што боље едукују ученике за њихова будућа истраживања и коришћења архивске грађе као историјског извора првог реда. Тим поводом у Архиву СЦГ организовано је предавање за 37 професора историје београдских школа.  Са историјатом Архива, организацијом, делатности, надлежностима, фондовима и збиркама, раду са истраживачима и др. професоре је упознала Нада Петровић, начелник за информисање у Архиву СЦГ. Са изложбом архивских докумената Југославија у међународним односима 1918-1992, присутне професоре упознао је Душан Јончић, један од аутора изложбе.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS