Практична настава - вежбе студената у Архиву Србије и Црне Горе
Прочитај ми

Архив Србије и Црне Горе остварује посебан вид сарадње са катедром за историју Југославије Филозофског факултета у Београду. У Архиву се од 2003. године организује практична настава, односно вежбе за студенте IV године групе историје. Професор др Љубодраг Димић и доцент др Мира Радојевић држе практичне вежбе студентима у Архиву СЦГ током зимског и летњег семестра (априла и децембра). За време вежби, архивисти – историчари упознају студенте са делатношћу Архива, фондовима и збиркама, начином сређивања и обраде архивске грађе, израдом историјске белешке и информативних средстава (инвентара и пописа). Студенти су у прилици да упознају и издавачку делатности Архива – зборнике докумената, часопис Архив и каталоге изложби.

Студенти могу добити на увид архивску грађу фондова и збирки Архива СЦГ у којима се налазе документи о темама из историје Југославије за које су заинтересовани.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS