Сврха архива
Прочитај ми

Од како је човек постао свестан пролазности времена, настојао је да отргне од заборава сећање на минуле људе и догађаје. У најстарије време, знања о прошлости чувао је и ширио кроз митове, да би развојем цивилизације почео да бележи појаве и догађаје око себе и да их тако оставља будућим поколењима.

Архиви су један од продуката људске потребе да се не заборави прошлост. У њима се прикупљају, обрађују, чувају и дају јавности на коришћење документа и сродни материјали настали радом различитих институција или значајних појединаца и породица у прошлости. У том погледу архиви се разликују од музеја, у којима се чувају предметни остаци прошлости, и од библиотека, у којима се налази махом публикована научна и литерарна заоставштина минулих епоха.

У намери да што пластичније прикажемо сврху постојања архива и начин његовог рада, пратићемо пут докумената од установе у којој су створени до истраживача у архиву, који их чита више година или деценија након што су настали.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS