Избор из архивистичке литературе
1. Association des archivistes francais: Abrege d’archivistique Principes et pratiques du metier d'archiviste, Paris, 2004
2. Care and Handling of CDs and DVDs A Guide for Librarians and Archivists, Fred R. Byers Washington, DC 2003
3. Direction des Archives de France: Les archives electronique – Manuel pratique, Paris 2002
4. Dollar, Charles: Архивистика и информацијске технологије – утјецај информацијске технологије на архивску теорију и праксу, Загреб 1999.
5. Duranti, Luciana: Архивски записи Теорија и пракса, Загреб, 2000.
6. G. Enbers, Послови у архиву, Београд 1981.
7. Giardullo, Antonio: Заштита и конзервација књига: материјали, технике и инфраструктура, Београд, 2005.
8. И. Брук, Љ. Поповић, Архивистика, Београд 1986.
9. ICA - Electronic records: A workbook for archivists, Paris, 2005
10. IFLA načela za hrambo knjižničnega gradiva in za ravnanje z njim, Ljubljana, 2000.
11. Из архивистике, Београд 1959.
12. Караман, Игор:Студије и прилози из архивистике, Загреб, 1993.
13. Лекић, Богдан: Архивистика, Београд 2006.
14. Model Requirements for the management of Electronic Records MoReq specification, Luxembourg, 2002
15. Приручник из архивистике, Београд 1959.
16. Приручник из архивистике, Београд 1982.
17. Радосављевић, Вера – Петровић, Радмила: Конзервација и рестаурација архивске и библиотечке грађе и музејских предмета од текстила и коже, Београд, 2000.
18. Рјечник архивске терминологије Југославије, Загреб 1972.
19. Stulli, Bernard: Архивистика и архивка служба: студије и прилози, Загреб, 1997.
20. Теорија и пракса архивске службе у СССР, Београд 1962.
21. Schellenberg, Theodore: Модерни архиви – принципи, Београд 1968.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS