Стандарди
Прочитај ми

I

 ОПШТИ СТАНДАРДИ

II

 ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

III

 АРХИВИСТИКА

IV

 БИБЛИОТЕКАРСТВО

V

 СМЕШТАЈ, ЧУВАЊЕ И ИЗЛАГАЊЕ АРХИВСКЕ И БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
   А) Међународни стандарди
   B) Национални стандарди

VI  ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА АРХИВСКЕ И БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ
   C) Међународни стандарди
   D) Национални стандарди

 

Значење скраћеница код навођења везе српског и међународног стандарда:

idt = српски стандард за који се у вези са међународним стандардом наводи ова ознака представља превод тог стандарда од почетка до краја, без икаквих измена, било у погледу редакције текста, било у погледу техничког садржаја;

eqv = српски стандард за који се у вези са међународним или страним стандардом наводи ова ознака у погледу техничког садржаја у потпуности одговара том стандарду за који се даје та веза;

neq = српски стандард за који се у вези са међународним или страним стандардом наводи ова ознака разликује се у извесној мери (мањој или нешто већој) и у редакцијском погледу, и у погледу техничког садржаја од тог међународног, односно страног стандарда.


УСВАЈАЊЕ СТАНДАРДА SRPS 15489

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS