Закони, правилници, уредбе, упутства

ЗАКОН О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА ("Сл. гласник РС", бр. 71/94) Преузмите датотеку у pdf формату, (262.80 kB)


ЗАКОН О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (Службени лист СРЈ”бр. 12/98 од 6.3.1998. године са Исправкама објављеним у "Службеном листу СРЈ" од 13.3.1998. године) Преузмите датотеку у pdf формату, (127.12 kB)


ЗАКОН О ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОТПИСУ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004) Преузмите датотеку у pdf формату, (162.99 kB)


УРЕДБА О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ И САВЕЗНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ("Службени лист СФРЈ" бр. 34/89) Преузмите датотеку у pdf формату, (118.13 kB)


УПУТСТВО О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ И САВЕЗНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Преузмите датотеку у pdf формату, (293.26 kB)


УРЕДБА О ЛИСТИ КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА И О ОДАБИРАЊУ И ПРИМОПРЕДАЈИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ("Службени лист СРЈ" бр. 49/99.) Преузмите датотеку у pdf формату, (111.32 kB)


СТРУЧНО-ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ УРЕДБЕ О ЛИСТИ КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА И О ОДАБИРАЊУ И ПРИМОПРЕДАЈИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ Преузмите датотеку у pdf формату, (72.84 kB)


УПУТСТВО О ПЕЧАТИМА И ШТАМБИЉИМА ОРГАНА УПРАВЕ САВЕТА МИНИСТАРА ("Сл. лист СЦГ", бр. 20/2003) Преузмите датотеку у pdf формату, (101.43 kB)


УПУТСТВО ЗА СРЕЂИВАЊЕ И ОБРАДУ АРХИВСКИХ ФОНДОВА И ИЗРАДУ ИНФОРМАТИВНИХ СРЕДСТАВА У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ Преузмите датотеку у pdf формату, (236.32 kB)


ПРАВИЛНИК О ПРЕУЗИМАЊУ, СМЕШТАЈУ, ЧУВАЊУ, ЗАШТИТИ И КОРИШЋЕЊУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ И О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ РАДНИКА АРХИВА У ОДНОСУ НА АРХИВСКУ ГРАЂУ Преузмите датотеку у pdf формату, (316.41 kB)


© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS