Arhivska građa
Pročitaj mi

Arhivsku građu koja se čuva u Arhivu čini 847 fondova i zbirki. Većina dokumenata datira od 1918. godine. Ova dokumenta svedok su stvaranja, postojanja i gašenja jugoslovenskih država i stoga su nezaobilazan izvor za naučna i druga istraživanja kako političkog, društvenog, privrednog i kulturnog života, tako i novije istorije uopšte.

Najveći deo arhivske građe koju je Arhiv preuzeo od stvaralaca, odnosno imalaca, nalazi se u zgradi u ulici Vase Pelagića 33, a mali deo u zgradi u ulici Mihajla Pupina 2.

Arhivska građa koristi se isključivo u čitaonici Arhiva, u skladu sa važećim pravilnikom. Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (110 kB)

Arhiv nije preuzeo svu građu za koju je nadležan. Razlog za to je stalna potreba za korišćenjem građe koja postoji kod pojedinih stvaralaca odnosno imalaca, ali i nedostatak prostora za smeštaj u samom Arhivu.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS