Dinamika prijema građe
Pročitaj mi

Data/Images/aj_2_sl_prijem_gr2_m.jpgPreuzimanje arhivske građe od njenih stvaralaca jedna je od najvažnijih funkcija svakog arhiva, a osnovnu pretpostavku njenog uspešnog obavljanja, pored stručnog kadra, čini postojanje dovoljnog prostora i njegova adekvatna opremljenost. Problem prostora za smeštaj građe, sa kojim se Arhiv suočava od samog nastanka, potreba da se posle osnivanja prikupi građa za koju je nadležan, ali i krupne promene devedesetih godina prošlog veka, uticali su na velike oscilacije u količini primljene građe tokom različitih godina. Statistika pokazuje da je do 2006. godišnji obim prijema građe 9 puta prevazilazio 1.000 metara. Jasno se izdvajaju dva "udara" u prijemu: 1955. godine, kada su primljena ukupno 7.202 metra i 1992. godine kada je primljeno 7.000 metara i kada je, posle raspada SFRJ, preuzimanjem građe praktično vršeno njeno fizičko spasavanje. Za samo četiri godine, u periodu 1990–1993, ukupno je preuzeto 10.845 metara građe.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS