Fondovi i zbirke
Pročitaj mi

Fondovi i zbirke koji se čuvaju u Arhivu nastali su u radu:

  • centralnih državnih organa i ustanova, centralnih organa političkih partija i drugih organizacija i udruženja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije
  • centralnih državnih organa i ustanova, društveno-političkih organizacija u federaciji, ustanova koje su vršile poslove od interesa za ostvarivanje funkcija federacije, od Drugog svetskog rata do prestanka postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora
  • istaknutih političkih, kulturnih, naučnih, javnih i drugih ličnosti.

 

Fondovi iz perioda do 1945. godine

Fondovi iz perioda nakon 1945. godine

Zbirke

Fondovi uništeni tokom NATO bombardovanja 1999. godine

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS