Fondovi iz perioda do 1945. godine
Pročitaj mi

Arhivsku građu iz ovog perioda čini 148 fondova među kojima je samo mali broj onih koji su u celini sačuvani. Ovakvo stanje prouzrokovano je ratnim razaranjima tokom Drugog svetskog rata, ali i sistematskim odnošenjem odabrane arhivske građe koje je okupator sprovodio.

Međutim, i pored nekompletnosti arhivske građe iz ovog perioda, fondovi centralnih organa vlasti i državne uprave u oblasti unutrašnje i spoljne politike, finansija, privrede, zdravstva, prosvete, kulture, socijalne politike, pravosuđa, bankarstva i dr. predstavljaju dragocene i nezaobilazne izvore za proučavanje.

Osnovne informacije o fondovima iz perioda Kraljevine mogu se naći u Vodiču kroz fondove Kraljevine Jugoslavije.

Budući da su, s obzirom na njihovu dospelost za korišćenje, fondovi iz ovog perioda imali prioritet prilikom sređivanja i obrade, najveći broj njih je arhivistički obrađen i za njih postoje informativna sredstva. Informativna sredstva za fondove iz ovog perioda su: inventari, regesta, popisi ili administrativne knjige, zavisno od načina i stepena sređenosti arhivske građe.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS