Fondovi uništeni tokom NATO bombardovanja 1999. godine
Pročitaj mi

Tokom NATO bombardovanja, u noći 2/3. aprila 1999, uništeno je 5 fondova Arhiva koji su bili smešteni u zgradi SMUP-a, od čega četiri potpuno, a jedan delimično. Potpuno su uništeni fondovi AJ-453 Savezni društveni savet za međunarodne odnose, AJ-451 Savezni društveni savet za pitanja društvenog uređenja, AJ-452 Savezni društveni savet za privredni razvoj i ekonomsku politiku i AJ-454 Fond solidarnosti sa nesvrstanim zemljama i zemljama u razvoju. Delimično je uništen fond AJ-455 Avio-servis saveznih organa.

 

BROJ FONDA NAZIV
FONDA
INFORMATIVNO
SREDSTVO
PERIOD GRAĐE
0451 SAVEZNI DRUŠTVENI SAVET ZA PITANjA DRUŠTVENOG UREĐENjA popis 1971-1990.
0452 SAVEZNI DRUŠTVENI SAVET ZA PRIVREDNI RAZVOJ I EKONOMSKU POLITIKU popis 1975-1990.
0453 SAVEZNI DRUŠTVENI SAVET ZA MEĐUNARODNE ODNOSE popis 1975-1990.
0454 FOND SOLIDARNOSTI SA NESVRSTANIM ZEMLjAMA I ZEMLjAMA U RAZVOJU popis 1975-1991.
0455 AVIO-SERVIS SAVEZNIH ORGANA popis 1985-1992.

 

Brojevi potpuno uništenih fondova dodeljeni su fondovima koji su u međuvremenu preuzeti.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS