Vodič kroz fondove Arhiva Jugoslavije 1945-2006, knjiga 1

  Data/Images/aj_2_kor_v_1945_2006.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije, ustanova kulture od nacionalnog značaja
Glavni i odgovorni urednik: Miladin Milošević
Redakcioni odbor: mr Dragan Tešić, predsednik, dr Branka Doknić, Milan Medaković, Milić F. Petrović, Nada Petrović, Mitar Todorović
Autori: dr Branka Doknić i Milić F. Petrović
Arhiv Jugoslavije: dr Branka Doknić
Uvodne napomene: Milić F. Petrović
Štampa: JP "Službeni glasnik", Beograd
Tiraž: 500 primeraka
Beograd, 2014.

Preuzmite:
- beleška: Arhiv Jugoslavije Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (166 kB),
- uvodne napomene Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (154 kB), 
- sadržaj  Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (151 kB) 


Vodič kroz fondove Arhiva Jugoslavije 1945–2006, knjiga 1, predstavlja nastavak serije publikacija – opštih informativnih sredstava – vodiča o fondovima koji se čuvaju u Arhivu Jugoslavije, odnosno edicije Vodiči Arhiva Jugoslavije i početak serije ovih publikacija za fondove od 1945. do 2006. godine.
Prva knjiga Vodiča iz perioda 1945–2006, obuhvata arhivske fondove 39 vrhovnih državnih organa vlasti i uprave: Šefa države, Skupštine i Vlade i njihovih stalnih tela i službi. Strukturu Vodiča čine beleška o Arhivu Jugoslavije, Uvodne napomene, Osnovni tekst o fondovima Arhiva Jugoslavije 1945–2006, Ilustracije, Skraćenice, Spisak publikacija Arhiva Jugoslavije koje su rađene na osnovu arhivskih fondova Arhiva Jugoslavije 1945–2006, Popis ilustracija, Izvori i literatura, Sadržaj.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS