Popis ustanova čija građa nije preuzeta
Pročitaj mi

Pregled stvaralaca koji su u nadležnosti Arhiva Jugoslavije, a čija građa ili deo građe do sada nije preuzeta.

Lista ustanova urađena je po azbučnom redu.

 

Rbr NAZIV FONDA
 1. AKREDITACIONO TELO SRBIJE I CRNE GORE
 2. ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA
 3. ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU
 4. ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU
 5. ZAVOD ZA STATISTIKU
 6. JUGOSLOVENSKI REGISTAR BRODOVA– JUGOREGISTAR
 7. KANCELARIJA ORDENjA
 8. KANCELARIJA SRBIJE I CRNE GORE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI
 9. MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA
10. MINISTARSTVO ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE ODNOSE
11. NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE
12. POŠTANSKA ŠTEDIONICA
13. SAVEZNA DIREKCIJA ZA IMOVINU SRJ
14. SAVEZNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
15. SAVEZNA UPRAVA ZA KONTROLU LETENjA
16. SAVEZNA UPRAVA CARINA
17. SAVEZNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
18. SAVEZNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA
19. SLUŽBA DRUŠTVENOG KNjIGOVODSTVA JUGOSLAVIJE
20. USTANOVA ZA ODRŽAVANjE UNUTRAŠNjIH PLOVNIH PUTEVA - PLOVPUT
21. FOND ZA FINANSIRANjE POVEĆANjA ZAPOSLENOSTI U PRIVREDNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIM I IZRAZITO EMIGRACIONIM PODRUČJIMA
22.FOND FEDERACIJE ZA KREDITIRANjE BRŽEG RAZVOJA PRIVREDNO NEDOVOLjNO RAZVIJENIH REPUBLIKA I POKRAJINA
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS