BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Zakon o amnestiji Uporedni naslov Podnaslov sa ekspozeom potpredsednika Saveznog izvršnog veća Aleksandra Rankovića Autor Korporativni autor Godina izdavanja 1962 Mesto Beograd Izdavač "Jugoslavija"
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS