BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Agrarna reforma i kolonizacija u Bačkoj od 1918-1941. god. Uporedni naslov Podnaslov doktorska disertacija Autor Nikola Gaćeša Korporativni autor Godina izdavanja 1964 Mesto Beograd Izdavač Filozofski fakultet
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS