BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Agrarna reforma i kolonizacija u Bačkoj Uporedni naslov Podnaslov 1918-1941 Autor Nikola L. Gaćeša Korporativni autor Godina izdavanja 1968 Mesto Novi Sad Izdavač Matica srpska
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS