BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Agrarni programi građanskih političkih partija u Jugoslaviji između dva svetska rata Uporedni naslov Podnaslov Autor Nikola L. Gaćeša Korporativni autor Godina izdavanja 1987 Mesto Izdavač
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS