BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov ADRESAR advokata, sudskih veštaka i tumača sa pregledom sudova, javnih tužilaštava i organa za prekršaje na teritoriji SCG Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Godina izdavanja 2004 Mesto Beograd Izdavač Ing-pro
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS