BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Žrtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji Uporedni naslov Podnaslov Autor Bogoljub Kočović Korporativni autor Godina izdavanja 1985 Mesto London Izdavač Veritas Foundation Press
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS