BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Lista kategorija registraturskog materijala foruma i organa SKJ i njihovih radnih tela sa rokovima čuvanja 1945-1978 Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Godina izdavanja 1985 Mesto Beograd Izdavač Savez arhivskih radnika SFRJ
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS