ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Pravila Narodnog Univerziteta za srez kovačički u Kovačici Uporedni naslov Podnaslov dunavska banovina Autor Korporativni autor Narodni univerzitet sreza kovačičkog Godina izdavanja Mesto Kovačica Izdavač Narodni univerzitet sreza Kovačičkog
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS