ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Situacioni plan državnog imanja, Državne srednje tehničke škole u Beogradu sa imanjem Ministarstva vojske i mornarice na uglu Maršala Pilsudskog ul. i cara Dušana ul. Uporedni naslov Podnaslov približna raz. 1:1000 Autor Katastarska uprava Kraljevine Jugoslavije Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač Katastarska uprava Kraljevine Jugoslavije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS