ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Skica opštinskog imanja koje se traži za Umetničku akademiju Uporedni naslov Podnaslov razmera 1:1000 Autor Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač Državna umetnička akademija
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS