ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Idejna skica Akademije Uporedni naslov Podnaslov merilo 1:400 Autor Državna umetnička akademija Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač Državna umetnička akademija
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS