ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Doklad ot'' Učebnija komitet'' pri Ministerstvoto na narodnoto prosveščenie za s''stojanieto na osnovnoto obrazovanie v'' B''lgarija prezd'' učebnata 1926-1927 učebna godina Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Bulgarija. Ministerstvoto na narodnoto prosveščenie. Učebnaja Komitet'' Godina izdavanja Mesto Sofija Izdavač s.n.1928
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS