ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Skica oblasnih i opštinskih puteva koje bi trebalo popraviti i održavati u ispravnom stanju na teritoriji kosovske oblasti Uporedni naslov Podnaslov razmera 1:100.000 Autor Korporativni autor Godina izdavanja Mesto B.m. Izdavač b.i.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS