ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Položaj sletišta i raspored mesta Uporedni naslov Podnaslov 1:100 Autor Prvi svesokolski slet Sikola Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1930 Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS