ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Al XVII-lea Congres International de Antropologie si Arheologie preistorica Uporedni naslov Podnaslov Dela 1 la 8 Septembrie 1937 Autor Institutul International de Antropologie Korporativni autor Congres International de Antropologie si Arheologie preistorica (17 ; 1937 ; Bucuresti) Godina izdavanja 1936 Mesto Bucuresti Izdavač Institutul International de Antropologie
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS