ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Aleksandar Cincar-Marković Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Godina izdavanja 19.. Mesto Beograd Izdavač Foto Centralnog presbiroa Pretsedništva Ministarskog saveta
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS