ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Alapszabalyai Uporedni naslov Podnaslov a "Philantropia" Palankai kozjotekonysagi egyesuletnek Autor Korporativni autor Philantropia, palankai kozjotekonysagi egyesulet Godina izdavanja 1913 Mesto Bačka Palanka Izdavač Philantropia
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS