ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Agrarna reforma Uporedni naslov Podnaslov govor nar. poslanika i ministra n.r. dr. Hinka Krizmana o agrarnoj reformi i kolonizaciji na kongresu Samostalne demokratske stranke u Beogradu dne 6. decembra 1925. Autor Korporativni autor Godina izdavanja 1925 Mesto Čakovec Izdavač b.i.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS