ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Akademija Uporedni naslov Podnaslov 1. decembra 1926 na Dan ujedinjenja Autor Gimnazijski podmladak Društva crvenog krsta u Gospiću Korporativni autor Društvo Crvenog krsta. Gimnanzijski podmladak (Gospić) Godina izdavanja 1926 Mesto Gospić Izdavač Gimnazijski podmladak Društva Crvenog krsta u Gospiću
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS