ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Albert J. Sturm Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Godina izdavanja 1936 Mesto Beograd Izdavač S. Pijade
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS