ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Akademija u proslavu dana Crvenog križa Uporedni naslov Podnaslov Autor Ravnateljstvo Državne realne gimnazije u Sisku Korporativni autor Državna realna gimnazija (Sisak) Godina izdavanja 1929 Mesto Sisak Izdavač Državna realna gimnazija
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS